Çokomel Çocuk

Okul Olgunluğu

Okula başlama, çocuk psikolojisi açısından gelişimsel alanlarda belli bir olgunluğa ulaşmayı gerektirir.

Okul olgunluğu, motor, sosyal, duygusal, zihinsel ve dil alanlarında gelişmenin yaşıtlarının düzeyinde olması demektir. Okul olgunluğuna erişen çocuk psikolojisinde, okula başladığında kendinden beklenenleri yerine getirebileceği için, okul ve öğrenmeye karşı olumlu duygular geliştirecektir. Tam tersi olan, okul olgunluğunu tamamlamamış çocuklarda ise okul bazen tam bir kâbus halini alabilmektedir. Motor Gelişim: Bedensel hareket ve koordinasyon sağlanabiliyor olmalıdır. Vücuduna, hareketlerine hâkim olabilmesi, kalemi iyi kullanabilecek ince kas koordinasyonunun da buna ilaveten gelişmiş olması gereklidir. Sosyal ve Duygusal Gelişim: Temel özgüven becerisini kazanmış olması beklenir. Ebeveynlerle kurulan ilk ilişkiler, daha sonra kuracağı ilişkileri de etkiler. Güvenli ilişki kurma, güvenli ayrılığı kabullenme, sorumluluk alabilme, yaşıtları ile sağlıklı ilişki kurabilme, oyun kurabilme veya kurulmuş olan oyuna katılabilme, oyunun kurallarına uyma ve sürdürebilme, kendi başına hareket edebilme becerilerine sahip olmalıdır. Öz bakım becerilerini yerine getirebiliyor olmalıdır. Zihinsel Gelişim: Önce şekil algısı gelişir çocukta. Sembol algısı, ( harf ve sayılarla ilişki) daha sonra gerçekleşir. Çocuğun zekâ seviyesi ve öğrenme ortamında olumlu tepki verebilmesi, okul yaşamındaki uyumu üzerinde etkilidir. Görsel ve işitsel algılama, hafızada tutma, neden-sonuç ilişkisi kurabilme, yeterli kavrama becerisine sahip olma, parça-bütün ilişkisi kurabilme, sıralama becerilerine sahip olması beklenir.
Dil Gelişimi: Okuma yazmadan önce, konuşma ve dinleme becerilerinin gelişmiş olması önemlidir. Kendini ifade edebilmeli, düşüncelerini sözcüklere dökebilmelidir. Yeterli bir kelime hazinesine sahip olması, olayları sırasıyla anlatabilmesi, bir konuşmayı aktarabiliyor olması beklenir. Çocuğun psikolojik olarak okula hazır oluşu, ilerideki başarısını etkileyecektir. Çocuk okula başladığında, hiç tanımadığı bir ortam, tanımadığı kişiler ve uymak zorunda olduğu kurallarla karşılaşır. Bu durum bir uyum süreci gerektirir. Okul olgunluğu kazanmış olan çocukta bu uyum süreci kısa sürede tamamlanır. Ancak henüz okul olgunluğu kazanmamış çocuk için bu süreç oldukça sancılıdır. Bu nedenle çocuğun yaşını doldurmuş olması, hatta bazen okuyup yazabiliyor olması her zaman okula hazır olduğu anlamına gelmez. Diğer gelişim alanlarının da zihinsel gelişim ile aynı düzeye ulaşması gereklidir. Gelişim alanlarından birisi çok ilerideyken diğerleri geride kalmışsa, okul yaşantısı içinde gerideki alanların ilerideki alanı da geriye çektiği görülebilmektedir. Anaokulu yaşantısı içinde okul olgunluğu konusunda tereddütler var ise, anaokulu öğretmeninden gruba uyma konusunda, öğrenme alanlarında güçlük yaşandığına dair çeşitli uyarılar alınıyor ise, özellikle çocuk yılsonu doğumlu ise, bir uzmana başvurarak çocuğun okul olgunluğu açısından değerlendirilmesini sağlamakta yarar olacaktır. Değerlendirme sonunda zayıf görülen alanlar desteklenebilir ve çocuk okula daha güçlenmiş olarak başlayabilir. Böylece okul başladıktan sonra yaşanacak olası birçok sorun önceden çözümlenmiş olacaktır. Çocuk ve Genç
Psikolojik Danışmanlık ve Psikiyatri Merkezi

23 Aralık 2012 Pazar 00:41

http://www.cokomelcocuk.com/haber/okul-olgunlugu-2118.html